Independents de la Selva declaren la guerra a la Vespa Asiàtica

Guerra a la vespa asiàtica

Independents de la Selva sol·licita suport en la lluita contra la Vespa Asiàtica.

El grup dels Independents de la Selva va proposar al Ple de la Diputació de Girona una sèrie de mesures d’urgència per lluitar contra una espècie invasora molt perjudicial pel nostre medi, la Vespa Asiàtica (Vespa Velutina). Aquest animal, un ferotge depredador de la nostra abella autòctona, entre d’altres, es  troba en plena expansió a la comarca de la Selva.

És perillosa no només per la seva depredació  de les abelles –poden matar de 25 a 50 abelles per dia i per vespa- si no també pel perill per les persones, amb una picada dolorosa i amb més verí que la vespa autòctona, i que en casos d’al·lèrgia pot tenir efectes molt greus. Al setembre – octubre aquests nius son molt grans i poden allotjar 3.000 vespes, que generen de 100 a 400 reines per tornar a començar el cicle a la primavera, desprès de la hibernació d’aquestes.

Som sabedors que la nostra Institució té en estudi mesures contra aquests animals, però la urgència de l’actuació contra les reines que ara surten de la  seva  letargia i cerquen ubicacions per fer colònies noves arreu, fa que s’hagi d’actuar molt ràpidament.

el grup d’Independents de la Selva de la Diputació  de Girona proposa l’adopció dels següents acords:

Primer. En la mesura que es puguin mobilitzar recursos econòmics d’urgència, de la Diputació de Girona i de Dipsalut , habilitar la distribució de trampes-nius en les properes setmanes, quan  encara seran útils per capturar reines cercant fer nou niu. Així com fer totes les accions de suport, difusió  i de conscienciació per fer efectives aquestes mesures als Ajuntaments, associacions d’adf, apicultors i a tots els col·lectius interessats en la lluita contra aquesta espècie invasora.

Segon. En segona instancia, habilitar i difondre mesures contra els nius incipients on la reina esta començant a criar, en un vesper d’olla relativament petit (15-20 cm. De diàmetre). Donar les pautes i els mitjans per que es pugui fer de manera ràpida, segura i eficaç als mateixos actors esmentats abans. Com per exemple, ajuda a la compra de vestits especials, assessorament i provisió del líquid atraient més eficaç, models de trampes, tallers de formació, etc.

Tercer. Definir una xarxa de recollida de dades i de coordinació amb altres administracions implicades en aquesta lluita: Ajuntaments, Consells Comarcals, Generalitat de Catalunya, per captar informació sobre distribució de la Vespa Velutina i a traves de la qual poder lluitar contra ella.

Quart. Establir cara a la tardor, equips que puguin, sota demanda, actuar destruint contra els grans nius que siguin detectats.

Cinquè. Fer valorar, pels tècnics de Diputació i Dipsalut a qui pertoqui,  els resultats obtinguts per proposar futures actuacions en temporades posteriors, així com estudiar altres mesures i recursos a esmerçar,  com ajudes i subvencions a campanyes de lluita més amplies i efectives. Cercar coordinacions amb altres administracions i centres d’estudis i universitats, recavant tota la documentació per millorar i fer el màxim d’eficient i eficaç la lluita contra aquesta espècie invasora.