POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A  Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona considerem que la privacitat dels nostres clients i usuaris ha de ser primordial. Per aquesta raó apliquem una política de transparència en tots els nostres processos per que els usuaris estiguin sempre informats i tinguin control sobre la seva  privacitat.

Li preguem llegeixi atentament cadascun d’aquests termes que pretenen regular l’accés i us, i en general, la relació entre aquest website i els usuàries del mateix.

¿Quí és el responsable del tractament de les seves dades?

En compliment del “Capítulo II de la ley 34/2002, LSSICE, i del art. 13.1a del Reglamento (UE) 2016/679” li informem que la present pàgina web és propietat de Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona :

DIRECCIÓ: Pujada de Sant Martí, 5  – 17004 Girona

CIF/NIF: V55241673

TELÈFON: 972 185 000

EMAIL: info@independentsdelaselva.cat

Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona garanteix el respecte de les garanties, normes i procediments previstos en l’ordenament jurídic per protegir els drets a la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals.

A efectes del previst a la “Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal” Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona , li informa que les dades que vostè voluntàriament facilita seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal. Aquest fitxer te implementades totes les mesures de seguretat requerides  per la normativa.

Delegat de Protecció de dades

D’acord amb el “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016” Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona informa als interessats que no te obligació de designar un delegat de protecció de dades.

No obstant Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona disposa d’un equip encarregat de garantir l’acompliment de la normativa sobre protecció de dades personals i informar i assessorar als interessats i cooperar amb l’autoritat de control.

Cóm obtenim les seves dades

Com usuari vostè ens proporciona dades personals mitjançant les següents vies:

  • Al accedir als nostres serveis, centraleta telefònica, web y plataforma.
  • Quan vostè es comunica o contacta activament amb nosaltres mitjançant la web, les nostres xarxes socials o mitjançant correu electrònic.
  • Quan vostè interactua mitjançant el web permetent el us de cookies.

Aquesta informació es recava per poder oferir-li els nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos, intentant sempre millorar la seva experiència com usuari.

Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona  elabora un perfil comercial en base a la informació que vostè ens facilita. No es prendran decisions automatitzades en base al mencionat perfil.

Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona recavarà únicament aquelles dades, adients, pertinents i limitats a el necessari per la prestació dels nostres serveis.

¿Para què emprarem les seves dades?

Emprarem les seves dades per:

  • Oferir serveis, posar-nos en contacte amb vostè en relació amb els serveis que sol·liciti, la participació en processos de selecció de personal, confecció d’estadístiques, oferir-los-hi promocions, actualitzar els nostres registres i per recomanar-los-hi alguns productes o serveis que puguin ser del seu interès

¿Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que vostè ens proporciona es conservaran mentre es mantingui una relació mercantil i mentre vostè no sol·liciti la seva supressió durant un termini d’un any  ha partir de la darrera confirmació d’interès. Podrem conservar la seva informació personal inclús desprès de finalitzar aquesta necessitat si fos necessari per acomplir amb alguna obligació legal, les dades romandran bloquejades el temps necessari per acomplir amb el termini marcat per la Llei per procedir desprès a la seva eliminació.

¿Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades està fonamentat en l’obtenció del seu consentiment, d’acord a l’article 6.1a de del Reglamento (UE) 2016/679.

Destinataris

Vostè com usuari, autoritza a Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona a formalitzar, en cada cas, els contractes d’encàrrec del tractament de dades que siguin necessaris per realitzar el servei que vostè ens ha encomanat.

Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona comprova que tots els encarregats de tractament amb els que treballa acompleixen les seves polítiques de seguretat, mantenen els nivells de seguretat i les mesures tècniques imposades per la normativa i segueixen les seves  instruccions en la prestació i correcte desenvolupament dels serveis pels que son contractats.

Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona   no realitzarà transferències de dades personals que vagin a ser objecte de tractament o vagin a ser-ho desprès de la seva transferència a un tercer país o organització internacional.   Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona no llogarà ni vendrà informació personal ni compartirà la seva informació personal amb cap anunciant ni amb xarxes d’anuncis per publicitat sense el seu permís explícit

El us dels serveis disponibles en aquesta web per menors d’edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol acte realitzat pels menors al seu càrrec.

Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis de internet pels dits menors, a tal efecte disposen de programes informàtics i d’eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona proporcionarà informació a tercers quan ho exigeixi una llei, una citació o un procediment judicial. No obstant, en els cas de ser cedits es produirà una informació prèvia a l’entrega.

Seguretat de las dades

Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per proporcionar un nivell de seguretat adient al risc, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades.

Consells de navegació

Comprovi que el servidor al que es connecta es trobi ubicat en el domini correcte, inclús  quan es facin servir enllaços inclosos a favorits.

No utilitzi direccions  web (URL) o enllaços rebuts per missatgeria electrònica (correu, SMS, etc.) en els que es sol·liciti realitzar alguna gestió amb les seves dades personals.

Teclegi directament les direccions dels llocs web als que vulgui connectar-se

¿Quins drets te vostè amb respecte a les dades que ens facilita?

Vostè te dret a obtenir confirmació sobre si a Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona estem tractant les dades personals que el concerneixin, o no.

Altrament les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en els eu cas a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins pels quals varen ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en tal cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.    Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona  deixarà de tractar les dades, amb l’excepció de motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè te dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades així com a retirar el consentiment per a la seva tramitació en qualsevol moment.

Vostè pot exercir els seus drets contactant amb Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona , per mitjà de les dades de contacte anteriorment esmentats, indicant com assumpte “LOPD, Drets” i annexant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà vàlid en dret.

Vostè te dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

¿Quines obligacions te vostè amb respecte de les dades que ens facilita?

Vostè com a propietari de les seves dades, ha de garantir la veracitat  de les mateixes i comprometre’s a comunicar qualsevol canvi que es produeixi sobre ells.

L’enviament de dades amb caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona .

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del website.

Com usuari vostè es compromet a que la informació facilitada a Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona  sobre terceres persones ha sigut recavada d’acord amb la normativa vigent i havent recavat el consentiment del titular de les dades.

Com usuari d’aquesta web es compromet a emprar el website, els serveis, els continguts i aquest avis legal de conformitat amb la llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic.

Vostè es compromet a no realitzar activitat publicitàries, promocionals o d’explotació comercial mitjançant el web, ni emprar els continguts i, en particular, la informació obtinguda per mitjà del portal per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitat de venda directa o amb qualsevol altri fi comercial,  ni per recollir o magatzemar dades personals de tercers.

Aquesta web pot contenir enllaços a llocs web de tercers, amb polítiques de privacitat que son alienes a Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona , a l’accedir a tals llocs web vostè haurà de decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i coockies.

El present Avis Legal s’actualitzarà periòdicament, pel que resultaran aplicables les condicions que es trobin vigents i publicades en el moment d’utilització del web o dels seus serveis. Li preguem llegeixi atentament aquesta informació abans de procedir al seu us, així com periòdicament, amb la finalitat de mantenir-se totalment informat.

Si vostè te alguna pregunta en relació amb aquest Avis Legal pot contactar amb nosaltres mitjançant les dades de contacte anteriorment esmentades.

Consentiment

Vostè declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament manual i automatitzat de les mateixes per part de Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona en la forma i per les finalitats indicades en la present política de protecció de dades personals.

Pot anular qualsevol autorització quan ho desitgi adreçant-se a Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona .

Legislació aplicable

La legislació aplicable al present avis legal serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer de qualsevol demanda que aquesta web susciti serà la dels jutjats i tribunals de Girona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que podes correspondre-li.

Contingut del web i enllaços-links

Els enllaços continguts en els nostres portals poden adreçar a continguts web de tercers. L’objectiu de tals enllaços és únicament per facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar mitjançant internet. No obstant, tals pàgines no pertanyen a  Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona , ni fa una revisió dels seus continguts i, per tant,  Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions, o serveis que podessin aparèixer en tals llocs web, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre  Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona  i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs web on es trobin.

Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona  tampoc pot fer-se càrrec del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o us de la mateixa.

Els enllaços a les webs de Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona hauran de respectar les següents condicions:

  1. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona de la pàgina que realitza l’enllaç.
  2. La pàgina web en la que s’estableixi el hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunment acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.
  3. Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona podrà sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaça haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona .
  4. Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona no es responsabilitzarà en manera alguna ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari  assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que es podessin derivar de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
  5. La pàgina web en la que s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona excepte aquells signes que formin par del mateix hiperenllaç.

Responsabilitat

Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona   no garanteix la inexistència d’errades en l’accés al web, en el seu contingut, ni que es trobi actualitzat, encara que es compromet a realitzar els majors esforços per, en el seu cas, evitar-los, subsanar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés al web de Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona com el us que pugui fer-se de la informació continguda el mateix és d’exclusiva responsabilitat de que ho realitza.  Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona  no es responsabilitza del possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents magatzemats en el mateix, com conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari emprant per a la connexió als serveis i continguts del web, de un mal funcionament del navegador o de el us de versions no actualitzades del mateix.

Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona  no es  responsable de la informació i continguts magatzemats a títol enunciatiu però no limitatiu, a foros, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en aquest web.

No obstant en compliment del disposat en la LSSI, Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que podessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que vostè consideri que existeix en el web algun contingut que podes ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem contacti amb Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona .

Grup Independents de La Selva a la Diputació de Girona  es responsabilitza de les contestacions que es realitzin mitjançant les diferents adreces de correu electrònic que es mostren en el seu portal, pel que en cap cas se’n podrà derivar efecte jurídic vinculant de les mateixes.